Zeleň a úprava ploch firemního sídla

Okolí firemního sídla je vždy vizitkou dané firmy. Nejenže sem každodenně přijíždí zaměstnanci a vedoucí, ale i návštěvy.

Firma pro kterou jsem navrhovali přilehlá prostranství sídlí ve velmi moderní budově. Budova má šedo-bílou fasádu v kombinaci prosklených ploch a kovu, proto náš návrh korespondoval s celou budovou.

Volili jsme kombinaci kamene, tekoucí vody, kovu a zelených rostlin. Moderní prostor doplňují travnaté plochy v kombinaci s výsadbou, která je zamulčovaná bílým, lomovým kamenem.

První etapě, jsme vytvořili členění terénu pomocí gabionů. Takto vytvořené terasy, budou složit pro budoucí vodopád a ostrůvek s výsadbou.

Nyní přišel na řadu kámen. Dovezlo se velké množství kamene, kterým byly obsypány gabiony a byl vytvořen záhon, který byl osázen stromy a nízkými keři. Byly voleny stálozelené keře jako jsou brsleny, skalníky, jalovce ale i kvetoucí keře jako například tavoly, trojpuky, šeříky.

V rámci areálu firmy, byla upravena plocha, která přiléhá parkovišti. Plocha byla velmi neudržovaná a zaplevelená. Nejprve jsme plochu postříkali totálním herbicidem, provedli zorání a zkulturnění plochy. Provedli jsme instalaci ztracených, plastových obrubníků tak, aby se trávník nerozšiřoval do záhonu. Vytvořený záhon se nesl v duchu lehkých linií s výsadbou půdopokryvných a nižších keřů (skalníky, jalovce, korunatky, dřištály). Dominantou záhonu se staly tři břízy, které pohledově odkloní silnici, která k objektu přiléhá. Dále byl vyset trávník.

Věříme, že naše práce bude ozdobou firemního sídla a ocení ji pracovníci ale i návštěvníci firmy.