Modelace terénu a příprava terénu pro další zahradnické práce

Našim dalším projektem v sezoně 2018 byly terénní modelace a úprava plochy kolem rodinné novostavby. Plochy byly silně zaplevelené buření. Proto jsme na pomoc povolaly půdní frézu a bagr.

Plochy byly nejprve odpleveleny, poté je naši pracovníci nakypřili. Vysbírali jsme velké množství kamenů, které však budou v dalším kroku využity na zpevnění svahu. Požadavkem bylo vytvořil mírnější svah, který přiléhá k budoucí zahradě. Svah bude následně osázen půdopokryvnými rostlinami, které celý svah zpevní. Byly také pokáceny nevhodné dřeviny.

Upravené plochy jsou připraveny k dalšímu ozelenění a výsadbě.

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že společně vytvoříme další krásnou zahradu, která bude Vaši potěchou.