Náměstí obce pod horami

Když nás kontaktovala malebná obec pod horami o spolupráci na zkrášlení obecního náměstíčka, měli jsme velkou radost.

Jelikož se obec nachází v bezprostřední blízkosti lomu, bylo prioritou pro nás využít lokální kámen ve výsadbách. Dali jsme si za cíl vytvořit náměstí, které by potěšilo místní obyvatele i návštěvníky, kteří do obce hojně přijíždějí. Dominantou obce se měla stát vyřezávaná zvonička se znakem České republiky, Slezska a obce. Dominantou obce se dále měla stát lípa, kterou má obec ve znaku.

V našem návrhu jsme pracovali především s kvetoucími keři a trvalkami. Vytvořili jsem záhony, které pokvetou celou sezónu. Prvním požadavkem bylo osázet „kruhový objezd“. Byly voleny nízké druhy keřů a trvalek, kvůli bezpečnému rozhledu. V zadní partii objezdu byly vysázeny vyšší keře, tak aby zakryly kontejnery na odpad, které k objektu přiléhají. Z nižších keřů a trvalek to byly půdopokryvné druhy růží v bílé a růžové barvě, mochny, távolníky. Ty potěší návštěvníky dlouhou dobou kvetení. Do zadních partií byly vysazovány kaliny, svídy, kdoulovce a trojpuky. Pro zatraktivnění plochy byly vysázeny stálezelené skalníky. Plocha byla následně zamulčována štěpkou a lomovým kamenem frakce 8-16.

Dále jsme osázeli plochu před hotelem. K ploše přiléhá parkoviště a autobusová zastávka. Pracovali jsme opět s kvetoucími druhy keřů a větší počet zastoupení zde mají trvalky. Z mnoha druhů trvalek jsou zastoupeny například levandule, šanty, tmavě modré šalvěje, třapatky, a na podzim kvetoucí astry. Pro odlehčení prostoru bylo vysázeno množství čechrav. Do celé kompozice vnesou lehkost a nevšední barevnost. Pro vertikálnost záhonů byly voleny traviny, který celý prostor ozvláštní. Z druhů travin to byly dochany a ozdobnice.

Z kvetoucích keřů jsme volili například trojpuky, vajgélie, mochny, távolníky, pustoryly, kdoulovce, kaliny a hortenzie.

Vysadili jsme i vzrostlou lípu a kolem ní vytvořili malý travnatý ostrůvek. Celou kompozici oživí a dá vyniknout především majestátnosti lípy.

Věříme, že naši práce ocení nejen obyvatelé vesnice ale i široká veřejnost.