Modelování pozemku

Modelování pozemnku

Tvar pozemku upravíme do požadovaného tvaru. Modelace pozemků realizujeme těžkou a lehkou technikou i ručně. Zajistíme zeminu na vyrovnání pozemku ve velkém i malém množství.