Soukromá zahrada s herním ostrůvkem

Soukromá zahrada, kterou jsme realizovali nás velmi bavila. Dominantou se stal ostrůvek uprostřed zahrady s herními prvky pro nejmenší uživatele zahrady. Požadavkem bylo začlenit herní plochu do zahrady a zpřístupnit ji tak dětem. Důraz byl však kladen i na umístění rostlin a vytvoření placu pro budoucí zahradní kuchyni.

Před započetím všech prací jsme se sešli s majiteli domu a přilehlé zahrady. Společně jsme našli vhodný směr naší realizace. Požadavkem bylo, aby zvolená výsadba byla atraktivní po celý rok. Proto byly voleny druhy, které pokvetou prakticky od zimy do zimy. Výhodou zahrady bylo, že se zde nacházely vysázené vzrostlé stromy, především javory, které poskytnou stín a vytvoří dominanty zahrady.

Nejprve jsme však začali s terénními úpravami zahrady. Ty potřebovaly odborné oko našeho stavbyvedoucího a cit pro práci s bagrem. Byly vytvořeny základy pro již zmiňovanou zahradní kuchyni a vykopaná zemina byla použita pro vytvoření ostrůvku, určeného pro hru dětí.


Byly vytvořeny záhony, které lemují celou zahradu. Jako mulč byla volena štěpka.

Vysazovány byly především kvetoucí a oku lahodící keře. Byly vysázeny zmarliky, kdoulovce, vilíny, komule, ibišky, opojně vonící pustoryly, jasmín nahokvětý, který rozzáří zahradu v zimních měsících. Z dřevin to pak byla sakura, štědřence a hájek z bělostných bříz.

Paní majitelka si přála velké množství trvalek, které by si mohla trhat do vázy. Proto jsme vysadily množství pivoněk, zvonků, kopretin, kosatců a šáterů.