Trávník z travních koberců – rady a tipy pro snadnou realizaci

Příprava půdy
Velmi důležitých krokem je samotná příprava půdy. Tu můžeme srovnat s přípravou jako pro setý trávník. Pokud se rozhodneme že chceme zakládat trávník z travních koberců na ploše, kde se nachází starý trávník či plevely je vhodné plochu postříkat (2x) totálním herbicidem. Je vhodné nechat přípravek působit po dobu asi dvou týdnů. Poté můžeme začít zpracovávat plochu. Větší plochy zpracováváme pomocí techniky, menší plochy zpracováváme ručně. Pomocí mechanizace kypříme půdu a odstraníme plevely. Na menších plochách můžeme pomoci rýče provést mělké rytí. Je důležité z plochy odstranit kameny a rostlinný materiál, který problematicky zetlívá. Dejte si práci s vyčištěním a urovnáním plochy. Urovnání provádíme buď pomocí latě či nivelačního přístroje. Snažíme se daný pozemek srovnat do roviny.

Nyní je důležité se přesvědčit o kvalitě půdy. Pokud se na ploše vyskytuje navážka či jílovitá půda, je důležité dovést novou, kvalitnější půdy o mocnost 15 cm. Pokud je půda těžká vylehčíme ji křemičitým pískem. Křemičitý písek je vhodné použít i když máme kvalitní půdu. Písek totiž plochy krásně vyrovná a napomůže nám k rychlému zapojení travních koberců. Doporučujeme celou plochu pohnojit granulovaným hnojivem, celou plochu prolít a nechat ležet alespoň 14 dní z hlediska sedání. Výška srovnaného povrchu by měla být o 2 cm nižší než finální výška. Povrch je dobré uválcovat.

Nákup trávníku
Je důležité spočítat si plochu budoucího trávníku. Vždy je nutné vzít asi o 5 % více než je námi spočítaná plocha. Každá objednávka je shromažďována v kotoučích v metrech čtverečních, měřena elektronicky a řezána profesionálními žacími stroji. Je velmi důležité že dodaný materiál je organický produkt s určitou životností. Po dovezení travních koberců je vhodné je ihned položit (v letních dnech životnost 12 hod, v zimních max. 24 hod). Pokud nemůžeme travní koberec položit bezprostředně po dovezení, je nutné jej skladovat ve stínu a pravidelně jej rosit- ROZLOŽENÉ!. Trávník nesmíme pokládat v horkých dnech, nebo když je půda zmrzlá či příliš vlhká.

Pokládka
Před bezprostředním položením trávníkového koberce je vhodné povrch jemně rozrušit hráběmi. Začínáme rovnoběžně s nejdelší stranou zahrady. Poté pokládáme jeden pás vedle druhého a snažíme se je co nejvíce přirazit k sobě. Je důležité u dalších řad dodržovat vazbu (jako u cihelné zdi). Spáry jednotlivých koberců nesmí být souběžné, vždy se snažíme dodržet určitý přesah (1/3). Přebytečné části koberců odstraňujeme ostrým nožem. Tyto zbytky můžeme dále použít.

Položený travní koberec je nyní nutné zaválet a potom ihned zalít dávkou vody alespoň 15–20 l/m². Zálivku následně opakujeme dle počasí 1–3krát denně v době alespoň 10 dní po položení.

Tip: Prokořenění trávníku trvá cca 14 dní. Po tuto dobu je nutné omezit na ploše pohyb a pravidelně zalévat.

Údržba
Po 14-ti dnech může přijít na řadu první seč. Je důležité mít na paměti, že trávník, před kosením NESMÍME ZALÍT. Mohlo by dojít k poškození travního koberce (odtržení kořínků). Po první seči můžeme trávník pohnojit. Doporučujeme pravidelné kosení (cca 2x týdně).

Tip: Používejte granulovaná, dlouhodobě působící hnojiva.