Soukromá zahrada s bazénem

Zadavatelem této realizace byl mladý manželský pár se třemi dětmi, který chtěl moderním způsobem začlenit do své zahrady bazén s terasou a dostatečně velkou zelenou plochu pro své děti, aby měly kde řádit.

Propojení terasy a bazénu bylo naprosto jasné. Vedle bazénu vznikl okrasný záhon složený z kvetoucích rostlin a několika kosterních dřevin. Nad bazénem jsme povrch vymodelovali tak, že vznikly tři na sebe navazující kopce, které jsme osázeli sakurami a doplnili jemnými soliterními kameny. Zbytek zahrady jsme pak srovnali a oseli travním semenem. A nakonec, ve spodní části jsme vybudovali zeď z pískovcových štuků, plochu před ní jsme vydláždili a tak vznikl další prostor pro posezení s přenosným ohništěm, případně grilem.